علت دیر زبان باز کردن کودکان چیست؟

این متخصص گفتار درمانی اظهار کرد: مسئله به سطح آموزشی و فرهنگی والدین و یا میزان داستان خواندن والدین برای کودکان ارتباط ندارد.او در ادامه توضیح داد: در صورتی که دانش زبانی یک کودک در طول دو سال اول زندگی کمتر از ۵۰ کلمه باشد و نتواند جملات دو کلمه‌ای بسازد، می‌توان این مسئله را دیر زبان باز کردن به حساب آورد.او همچنین گفت: علت این مسئله به مشکل شنوایی یا اختلال‌های دیگر باز می‌گردد. در این مورد باید در مقام نخست با پزشک مشاوره کرد تا هیچ علت اندامی در میان نباشد.این متخصص گفتار درمانی در ادامه افزود: ثروت زبانی کودک تا ۱۸ ماهگی باید به طور متوسط بین ۵۰ تا ۱۵۰ کلمه باشد و در سه سالگی، کودکان می‌توانند جملاتی متشکل از چند کلمه را بسازند و قادر هستند تا هرآنچه را که می‌خواهند، بیان کنند.در کنار گفتار درمانی، والدین می‌توانند با خواندن داستان‌هایی در قالب گفت‌وگو، با در نظر گرفتن جنبه روانی کودک و با صبر و فشار نیاوردن و یا توبیخ او، به کودکان کمک کنند.